เจ๋งมาก ไทยเปิดตัวหน้ากากป้องกันไวรัสโควิด 19 ได้ ซักได้ถึง 30 ครั้ง


คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพย าบาล ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทย าศาสตร์ (องค์การมหาชน) เเละหน่วยงานพันธมิตร ได้เเก่ มหาวิทย าลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เเละสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทย าศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม จะจัดเเถลงข่าว “ร่วมวิจัย เเละพัฒนาหน้ากากอนามัยจากผ้านาโนกันไรฝุ่นศิริราช (WIN-Masks: Washable Innovative Nano-Masks) ป้องกัน COVID-19 เเละ PM 2.5 ได้”

วานนี้ (17 มี.ค. 63) ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ ศิริราชพย าบาล ม.มหิดล เป็นประธานเเถลงข่าวร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทย าศาสตร์ (TCELS) ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทย าศาสตร์ (TCELS) ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้า (ประยุกต์) วิทย าลัยเทคโนโลยีเเละสหวิทย าการ มทร.ล้านนา รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ นักวิจัยพัฒนาผ้ากันไรฝุ่นศิริราช เเละ รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช

“นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น WIN-Masks” เพื่อป้องกัน COVID-19 สามารถกรองฝุ่นเเละละอองฝอยจากเสมหะขนาดเล็กระดั บ 2.5 ไมครอนได้ ซักล้างได้อย่างน้อ ย 30 ครั้งมีคุณภาพมาตรฐานที่ผ่านการวิจัยเเละพัฒนาทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ เเละยังเคลือบสารนาโนกันน้ำ ป้องกันการซึมผ่านของละอองไอจาม เเละ ZNO ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเเบคทีเรีย เพื่อเป็นหน้ากากทางเลือกให้กับบุคลากรทางการเเพทย์ที่ไม่ได้สัมผัสกับผู้ป่วย (confirm cases) โดยตรง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ความเสี่ยงต่ำเเละประชาชนที่ต้องอยู่ในกลุ่มชน หรือพบปะผู้คนจำนวนมาก

ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาเเล้ว ยังเป็นการลดขยะปนเปื้อนจากหน้ากากอนามัยเเบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (disposable) ได้อีกด้วย

ที่มา TNN