แพทย์หญิงอังกฤษ เล่าประสบการณ์เอาชนะ ‘โควิด-19’ ล้ม ป่ ว ย เจ็บคอราว มี ด ป า ด


แพทย์หญิงชาวอังก ฤษวัย 60 ปี เล่าประ สบการณ์เอาชนะโควิด-19 หลังล้มป่วยจากการติดเชื้อไวรัสชี้ อาการต่างจากไข้ห วั ดใหญ่  เริ่ มจากไอแ ห้งๆ เจ็บคอมากราวกับโดนมีด ปา ด ไ ข้ สูง หน า วสั่น

เมื่อ 17 มี.ค.63 เว็บไซต์เดลี่เมล และเดอะซัน รายงานว่า แพทย์หญิง แคลร์ เกราดา แพทย์หญิงรักษาอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือแพทย์ GP อายุ 60 ปี อดีตประธาน Royal College of GPs เล่าถึงอาการป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโค โรนา สายพั นธุ์ให ม่ 2019 หรือโควิด-19 เมื่อสัปดาห์ก่อน ที่เธอประสบมาด้วยตนเอง และสามารถต่อสู้จนหายได้

แพทย์หญิงเกราดา ซึ่งพำนักอยู่ที่บ้านในกรุงลอนดอน เล่าถึงอาการป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ว่า ไม่เหมือนกับอาการป่ ว ยไข้หวัดใหญ่ ซึ่งตอนแรกเธอคิดว่าเป็นอาการจากเจ็ตแลค จากการเดินทางข้ามเขตเวลา เพราะเธอเพิ่งเดินทางกลับจากไปประชุมที่นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐฯ 3 วันก่อนจะรู้สึกไม่สบาย

โดยตอนที่เธอออกจากนิวยอร์กกลับมาลอนดอนนั้น เธอยังรู้สึกโล่งอกที่หนีไวรัสโควิด-19 มาได้ เพราะทางการนิวยอร์กได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรับมือโควิด-19 พอดี

เมื่อกลับมาถึงเช้าวันอาทิตย์ รุ่งขึ้นไปทำงานในวันจันทร์ พอเช้าวันอังคาร แพทย์หญิงเกราดาบอกว่า เธอรู้สึกค่อนข้างเหนื่อย เริ่มมีอาการไอแห้งๆ ซึ่งตอนแรกเธอคิดว่าเป็นอาการของเจ็ตแลค แต่หลังจากนั้นไม่นาน เธอมีอาการเจ็บค ออย่ างรุ นแ ร ง ราวกับมีคนเอ ามีดม าปาด คอก็ไม่ปาน จากนั้นไข้ขึ้นสูงจนร่ างกายสั่ นสะท้าน  ปวดเมื่อยตามข้อ ปว ดศี รษะ เจ็ บ หน้าอกจ ากการไอ อีกทั้งยัง หมด แรง

ถึงขนาดไม่มีแรงพอจะเก็บธนบัตร 50 ปอนด์ ที่ตกลงบนพื้นต่อหน้าได้ เธอนอนบนเตียงนานถึง 6 วัน จะลุกจากเตียงก็ต่อเมื่อต้องเข้าห้องน้ำเท่านั้น

‘ตอนเริ่มเจ็บคออย่างหนักและมีไข้สูง ฉันเริ่มฉุกคิดว่า หรือฉันอาจติดไวรัสโคโรนา? แต่น่าแปลกใจที่ฉันไม่รู้สึกกลัว ขณะที่ ตัวเองไม่มีประวัติมีปัญหาสุขภาพมาก่อน ฉันแข็งแรงและเป็นคนเดิ นเยอะ’ แพทย์หญิงเกราดาเล่า พร้อมบ อกว่า เธอไปตรวจสุ ขภาพที่โรงพยาบาลท้องถิ่นแห่งหนึ่ง โดยเธ อป่ วย หนั กไ ข้สู งต้องน อนอยู่บนเตียงถึง 6 วัน แต่เธอไม่เ คยรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยงเลย

‘ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของฉัน กำลังทำในสิ่งที่สามาร ถต่ อสู้กั บเชื้อได้ และเข้าใจดี ว่าทำไมคน ถึงกังวล กับโควิด-19 แต่คนติดเ ชื้ อส่ว นใหญ่ จะ รอ ดอย่างฉัน’ แพทย์หญิงเกราดา กล่าว พร้อมกับบอกวิธีที่ เธอใช้ต่อสู้กับโควิด-19 คือการกิน ย า พ  าร าเ ซ ตา มอลทุก 8 ชั่วโมง ซุป ไก่ และน้ ำม ะนา ว

โดยตอนที่โรงพยาบาลโทรศัพท์มาแจ้งผลการตรวจว่าเธอติดเ ชื้อโควิด-19 นั้น ไข้ได้เริ่มลดลงแ ล้ว อาการไอ หาย ไป เริ่มรู้สึกดีขึ้น และไม่ต้องกิ นย  าพ าร าเ ซ ตามอ ลอีก เธ อเริ่มทานอาหารได้อีกครั้ง แม้จะ กินได้ไม่มาก

แพทย์เกราดา เล่าว่า ตอนเธอป่วยจากเชื้อโควิด-19 เธอและสามี เซอร์ ไซมอน เวสซีลีย์ อดีตประธาน Royal College of Psychiatrists ได้ใช้วิธีป้องกันการติ ดเ ชื้อด้ว ยการแยกห้ องนอ น ไม่ใช้ห้องน้ำร่วม กัน และถ้วยชามที่เธอ ใช้ทานอาห ารก็นำไปล้างใน เครื่องล้าง จานทันที

ซึ่งจนถึงขณะนี้สามีของเธอไม่ไ ด้แสดงอาการป่วย ถึงแม้อ ยู่ในบ้านเดียวกับเธอ และเข าใช้เพียงผ้าพันคอ ของทีม ฟุตบอลที่เขาชอบพันรอบใบหน้า  ปิดปากปิดจมูกเท่านั้น

การที่เธอออกมาเล่าประสบการณ์ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก็เพราะต้องการให้ผู้คนลดความตื่นตระหนกและโควิด-19ไม่ใช่สิ่งที่เราจำเป็นต้องกลัวมากที่สุด.