ไขปริศนา ค่าตรวจโควิด-19 ทำไมแพง อึ้งไทยราคาสูงกว่าสหรัฐ


วันที่ 14 มี.ค.63 มีสาวรายหนึ่งไปตร ว จ โควิด-19 หลังเจ้าตัวรู้ผลแล็บน้ำตาจะไหล เพราะค่าตรวจสูงถึง 6,100 บาท ซึ่งเธอเปิดเผยว่าได้ไปเที่ยวบาร์ย่านพร้อมพงษ์ ก่อนร้านประกาศว่ามีลูกค้าเข้าข่ายติ ด เ ชื้ อ ซึ่งผลออกมาไม่ติ ดเ ชื้ อโควิด-19 ทำให้หลายคนต่างสงสัยว่าทำไมค่าตรวจหาเชื้อทำไมมีราคาสูง

ขณะที่ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กรณีเรื่องการตรวจเ ชื้อ ไวรัสโควิค-19 มีราคาสูงเกิดจาก การตรวจโควิค-19 นั้นไม่ได้เป็นการตรวจธรรมดา แต่เป็นการตรวจที่ต้องใช้แ พ  ทย์ที่มีความชำนาญระดับสูงในการตรวจ
นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพ ท ยสมาคมแห่งประเทศไทย

ซึ่งขั้นตอนการ ตรว จเชื้อไวรัสโควิค-19 จะเริ่มจากเจาะเก็บตัวอย่างเลือด ที่ได้จากผู้ป่วย เพื่อนำไปตรวจ ในเครื่องมือทางการแพ ท ย์ที่ใช้ชื่อว่า “PCR” หรือเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ที่สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในปฏิกิริยาโพลีเมอเรส ที่ตรวจ วัด สัญญาณใน สภาพจริง หรือรองรับการตรวจวัดสัญญาณการเพิ่มปริมาณของเชื้อไวรัสโควิค-19 ได้เป็นอย่างดี

ไขปริศนาตรวจเชื้อโควิด-19

ซึ่งนอกจากการเก็บตัวอย่าง เลื อ ดไปตรวจสอบแล้ว สิ่งที่ทางแพทย์สามารถตรวจสอบได้อีกคือ เ ส มหะ ช่อ งปา ก  หรืออุ จ ระ ของผู้ป่วยทีสุ่ม เ สี่ยงว่ าจะติด เชื้อไวรัส ก็สามารถนำมาตรวจสอบได้เช่นกัน โดยทางแพทย์จะต้องเตรียม ห้อ งป ลอด เชื้ อ หรือห้องปฎิบัติการร ะดับ 3 เพื่อเตรียมตรวจเชื้อไวรัสดังกล่าวให้กับ ผู้ป่วย หรือผู้ที่สุ่มเสี่ยงติดเ ชื้อ  และทางแ พ ทย์จะต้องใส่ชุดป้องกันในการรักษา

ดังนั้นการตรวจ จึงมีราคาสูง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบุคคลที่จะเข้าทำการรักษาว่าจะเลือก โรงพยาบาลเอกชน หรือ โรงพยาบาลรัฐบาล เพราะราคาพื้นฐานก็จะมีความแตกต่างกัน หากโรงพยาบาลเอกชนราคาจะอยู่ที่ 6,000-8,000 บาท แต่หากโรงพยาบาลรัฐ ราคาก็จะอยู่ที่ 3,000-4,000 บาท อยู่ที่บุคคลนั้นๆจะเลือกเข้าทำการรักษาที่ใด โดยผลการตรวจจะสามารถรู้ผลได้เร็วสุด ภายใน 3-4 ชั่วโมง หรือภายใน 1 วัน แล้วแต่เคสของ
ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูล ราคาค่าตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา พบว่าโดนัลด์ ทรัมป์ กำหนดค่าตจรวจเชื้อสูงสุดสำหรับชาวอเมริกัน ต้องไม่เกิน 1,627 บาท ส่วนการตรวจด้วยน้ำยาและทีมตรวจ CDC จะมีค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 1,138 บาท
เทียบราคาตรวจของทั้ง 2 ประเทศ

ส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย พบว่ามีการกำหนดราคามาตรฐานของการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19เอาไว้ที่ชุดละ 700 ริงกิต หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 5,188 บาท ขณะที่ไทยเราหากไปตรวจตามโรงพยาบาลรัฐ จะมีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 3,000 – 4,000 บาท โรงพยาบาลเอกชน 6,000 – 8,000 บาท

ขอขอบคุณ  /  amarintv