กรมการค้าภายใน แจ้งความ กรมศุลกากร ปมแถลงมั่ว ส่งออกหน้ากากอนามัย 330 ตัน


กรมศุลกากร แจงปมส่งออกหน้ากากอนามัย 330 ตัน นั้น เป็นตัวเลขก่อนประกาศควบคุมสินค้าส่งออก ด้าน อธิบดีกรมการค้าภายใน ของขึ้น จ่อแจ้งจับให้ข้อมูลผิดพลาด

จากกรณีข่าว นายชัยยุทธ คำคุณ โฆษกกรมศุลกากร ระบุถึงภาพรวมการส่งออกหน้ากากอนามัยในเดือนมกราคม 2563 อยู่ที่ 150 ตัน และเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อยู่ที่ 180 ตัน รวม 2 เดือน ส่งออกหน้ากากอนามัยกว่า 330 ตัน มูลค่า 160 ล้านบาท โดยเป็นการส่งออกตามใบอนุญาตของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้การส่งออกดังกล่าวเป็นการดำเนินการของผู้ประกอบการไม่กี่ราย ส่งออกไปหลายประเทศทั้งจีน ฮ่องกง อเมริกา

ความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 11 มีนาคม 2563 กรมศุลกากร ได้อออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ส่งออก 330 ตันนั้น เป็นตัวเลขจากพิกัดศุลกากร ซึ่งรวมสินค้าชนิดอื่นนอกจากหน้ากากอนามัยอีกหลายชนิด เช่น ชุดผ้าหุ้มเบาะ เชือกผูกรองเท้า ผ้ากันเปื้อน ผ้าคลุม สายคล้องคอทำด้วยผ้าทอ เป็นต้น

ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ช่วงเดือนมกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนที่จะมีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัย เพื่อลดการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในประเทศ

กรมศุลกากรได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยนับตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัยตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มีปริมาณการส่งออกน้อยมาก

ทั้งนี้ กรุงเทพธุรกิจ รายงานเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลความผิดพลาดของโฆษกกรมศุลกากร และการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน จะดำเนินการแจ้งความจับกุม ผู้ที่ให้ข้อมูลและสื่อสารที่ผิดพลาด