องค์การเภ สัชกรรม ป ระกาศงดขายเเมสให้ป ระชาชน


องค์การเภ สัชกรรม ป ระกาศงดขายเเมสให้ป ระชาชน
ตอนนี้เเมสกำลังขาดตลาดทั่วโลก เเละหาซื้อได้ในราคาที่เเพงกว่าปกติหลายเท่า ซึ่งส่งผลให้บุคลากรทางการเเพทย์ไม่มีเเมสใช้ที่เพียงพอ วันนี้ 8 มีนาคม นพ วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม อภ กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตเเมสในประเทศสามารถผลิตได้วันละ 1จุด2 ล้านชิ้น จัดสรรกระจายให้กับบุคลากรสาธารณสุขต่างๆ จำนวน 7 เเสนชิ้นต่อวัน เเละจัดสรรให้กับกรมการค้าภายใน จำนวน 5 เเสนชิ้นต่อวัน เพื่อกระจายให้กับประชาชนเเละผู้ประกอบการภาคเอกชนต่างๆ

โดย อภ ได้รับการจัดสรรเเมส จำนวน 410700 ชิ้นต่อวัน สำหรับกระจายให้กับโรงบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สธ คือโรงบาลประจำจังหวัด โรงบาลอำเภอ 360000 ชิ้นต่อวัน สถานฯในสังกัดของกรมการเเพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต สำนักงานคณะกรรมการอาหาร 20700 ชิ้นต่อวัน โรงบาลค่าย โรงบาลตำรวจ กาชาด โรงบาลรัฐวิสาหกิจ หรือโรงบาลเทศบาลต่างๆ เป็นต้นจำนวน 30000 ชิ้นต่อวัน

ขณะนี้ อภ ได้เริ่มทยอยจัดส่งให้กับสถานฯต่างๆ อย่างเร่งด่วนเเล้ว

การจำหน่ายเเมสที่ร้านองค์การเภสัชกรรมทั้ง 8 ร้าน นั้น ในช่วงนี้จะงดการจำหน่ายออกไปก่อน เพื่อลดความเเออัดเเละเสี่ยงต่อการที่ประชาชนมาเข้าคิวรอซื้อจำนวนมาก เเละเพื่อเพิ่มสัดส่วนการกระจายเเมสให้เเก่กลุ่มบุคลากรทางการเเพทย์ที่มีความจำเป็น ได้มีใช้อย่างเพียงพอ โดยกรมการค้าภายในจะเป็นผู้จำหน่ายให้กับประชาชนทางร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านธงฟ้า ห้างสรรพสินค้า

สำหรับกำลังการผลิตเจลล้างมือ ได้เพิ่มกำลังการผลิตขึ้น 2 เท่า ผลิตได้ถึงเดือนละ 2 เเสนหลอด เเละบริษัทในเครือผลิตอีกเดือนละ 2 เเสนหลอด รวมเป็น 4 เเสนหลอดต่อเดือน เเละยังมีของบริษัทเอกชนรายอื่นๆ ที่ผลิตเเละจำหน่าย ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเจลไม่ขาดเเคลนเเน่นอน

เเมสสำหรับโรงบาลสังกัดอื่นๆ มีการจัดสรรดังนี้ โรงบาลในสังกัดมหาลัยเเละคณะทันตเเพทยศาสตร์ได้รับการจัดสรร 60000 ชิ้นต่อวัน โดยทาง UHosNet ช่วยในการจัดสรร โรงบาลเอกชนเเละคลินิกต่างๆ ได้รับการจัดสรร 140000 ชิ้นต่อวัน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเเละสมาคมโรงบาลเอกชนช่วยจัดสรร เเละโรงบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดสรร 70000 ชิ้นต่อวัน โดยสำนักการเเพทย์ กรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดสรร

เป็นเรื่องที่ดีที่บุคลากรทางเเพทย์จะไม่ขาดเเมสในการทำงานเเล้ว เเต่อาจเป็นปัญหาสำหรับประชาชนที่หาซื้อเเมสมาใช้งานไม่ได้

ขอบคุณ องค์การเภสัชกรรม