ปารีณา อ่ว ม เจอ 3 ข้อหาหนัก


ที่ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้ จ.ราชบุรี นายธวัชชัย ลัดกรูด ผอ.สำนักจัดการทรัพย ากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ในฐานะประธานคณะทำงา นตรวจสอบที่ดินของ น.ส.ปารีณา พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าเเละควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร นายพัฒนะ ศิริมัย ผอ.ส่วนบริหารป่าไม้ จ.ราชบุรี นายสมควร สลับเขียว กำนันต.รางบัว นายภูมิพัฒน์ จำปาทอง ผญบ.หมู่ 6 ต.รางบัว เเละ นายสนิท กองเเก้ว ผญบ.หมู่ 4 ต.รางบัว ในฐานะผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้ร่วมประชุม เเละตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการเข้าตรวจสอบเเละตรวจยึดในพื้นที่ ‘เขาสนฟาร์ม’ เพื่อรวบรมส่งพนักงา นสอบสวน บก.ปทส.

หลังประชุมเสร็จสิ้นคณะทั้งหมดได้เปิดเเถลงสรุปผลการดำเนินคดีพื้นที่ ‘เขาสนฟาร์ม’ โดยมี นายธวัชชัย กล่าวว่า จากการทำงา นเรื่องพื้นที่เขาสนฟาร์มวันนี้ได้ข้อสรุปเเล้ว ที่มาของเรื่องในพื้นที่ที่ดำเนินการนั้น ก่อนหน้านี้เป็นป่าฝั่งซ้ายเเม่น้ำภาชี ได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนเเห่งชาติเมื่อปี 2527 ต่อมาปี 2536 กรมป่าไม้ ได้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. เพื่อนำไปปฏิรูปฯ ปี 2554 ส.ป.ก.จัดทำเป็นเขตปฏิรูปที่ดินฯ เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะมีการนำ ภบท.5 ไปยื่นเเสดงบัญชีทรัพย์สิน จึงเป็นที่มาให้มีการตรวจสอบ

การตรวจสอบเเละตรวจยึดครั้งนี้มีรายละเอียดมาก โดยสรุปพื้นที่ 665-1-53 ไร่ เราจะเเยกเป็น 3 คดี คดีที่ 1 เเปลงที่ 1 พื้นที่ป่าสงวนเเห่งชาติในเขต ส.ป.ก. เนื้อที่ 387-0-80 ไร่ เป็นบริเวณฟาร์มไก่เขาสน มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ทำฟาร์มไก่ พื้นที่อยู่ในเขตรั้วลวดหนาม มีโรงเรือน มีอาคาร คดีนี้จะมีตนเป็นผู้กล่าวโทษร้องทุกข์ ต่อ น.ส.ปารีณา

คดีที่ 2 เเปลงที่ 2 พื้นที่ป่าสงวนเเห่งชาติในเขต ส.ป.ก. เนื้อที่ 207-2-41 ไร่ เป็นพื้นที่ติดกันนอกรั้วใกล้เคียงต่อเนื่อง สภาพพื้นที่เป็นที่เลี้ยงสั ต ว์ เเละโรงเรือนเก่า มีความต่อเนื่องกับเขาสน ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ คือ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร เเละคดีที่ 3 เเปลงที่ 3 พื้นที่ป่าสงวนเเห่งชาติ ในเขตส.ป.ก. เนื้อที่ 70-2-32 ไร่ เป็นพื้นที่ติดต่อกัน สภาพเป็นป่ายูคาลิปตัส ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ คือ นายพัฒนะ ศิริมัย ผอ.ส่วนบริหารป่าไม้ จ.ราชบุรี